ETE - Poděkování ředitele Jana Krumla

S úklidy kontejnmentu po odstávkách jsme nebyli spokojeni několik let. Naštěstí i díky kolegům z Dukovan jsme našli nového velmi kvalitního dodavatele. A najednou se situace úplně změnila. Nový dodavatel zná řemeslo, je navíc motivovaný, aktivní a jeho přístupu odpovídají i výsledky. Jeho lidé se přizpůsobili harmonogramům odstávek, pracují přes noc, o víkendech, vyhledávají další organizační a technické zlepšení. Za každým úspěchem i neúspěchem stojí vedoucí a proto Jakubu Pecinovi titul Jaderný profesionál měsíce zaslouženě náleží.


EDU - Jakub Pecina, firma NOPE-X s.r.o.

Firma NOPE-X s.r.o. provádí dlouhodobě ve vysoké kvalitě úklidové práce v celé elektrárně Dukovany. V rámci úklidů v silně znečištěných provozech vylepšili metodu čištění tak, že nyní dosahují výrazně lepších výsledků. „K úpravě povrchů v namáhaných a těžko dostupných prostorech, jako jsou boxy parogenerátorů, chemické prostory, budovy BAPP, strojovny a další technologické prostory přišli s nápadem použití speciálního polymeru. Díky této polymerizaci se zde lépe udržuje čistota a následné mytí povrchů je méně namáhavé. Znamená to i kratší dobu práce v kontrolovaném pásmu a snížení dávek pro úklidové pracovníky. Toto jsou ukazatele, které sleduje i mise WANO“, říká Zdeňka Šťastná z oddělení podpory směnového provozu.